هیدروموتور قالب پلاستیک‌سازی

برای قالب های دستگاه تزریق

چرخش کبیته‌های قالب