• پمپ فشار قوی برای استفاده در خودروهای تجاری
  • پمپ A17FO رکسروت از سایز 23 تا 107
  • فشار اسمی (نامی) 350 بار و فشار بیشینه 400 بار
  • ساختار محور خمیده با دبی ثابت
  • پمپ برای نصب در سیستم مدار باز هیدرولیک