ویکرز VICKERS لوگو LOGO

سری PVQ سایز 10

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته