پمپ هیدرولیک دنده ای ZBF

پمپ زد بی اف ZBF  گروه یک

بیشینه فشار کاری 250 بار

ساخت چین