به طور کلی پمپ پره‌ای ویکرز VICKERS به عنوان پمپ های فشار متوسط در صنایع مورد استفاده قرار میگیرند. این پمپ ها معمولا با سرعت 1200 تا 1750 دور در دقیقه (RPM)  و با محرکه موتور احتراقی 2400 دور در دقیقه (RPM) مورد بهره برداری قرار گرفته و در فشار و سرعت کاری تعریف شده ، دارای بازده حجمی بین 85 تا 90 درصد میباشد.

علیرغم بازده مکانیکی خوب ، بازده کلی آنها بدلیل افت های ناشی از نشت های موجود در اطراف روتور پایین است .( 75 تا 87 درصد)

پمپ پره‌ای ایتون ویکرز EATON VICKERS معمولا دارای حرکت آرام و بدون سر و صدا بوده و عملکرد رضایت بخش آنها به تمیزی روغن، روغن کاری خوب و سرعت مناسب محور بستگی دارد.

پمپ های تیغه ای شرکت ایتون ویکرز به دو دسته سری V  و سری VQ تقسیم می‌شوند که به تفضیل در مورد هر کدام صحبت خواهیم کرد.

این سری از پمپ ها از لحاظ سایز و اندازه

در مدلهای تک کارتریج به سری 25V و 35V و 45V

و در مدلهای دوبل به سری 2520V ، 3520V ، 3525V ، 4520V ، 4525V ، 4535V 

تقسیم بندی می شوند.

برای آگاهی از قیمت ، سفارش و خرید پمپ هیدرولیک پره ای ایتون ویکرز به بخش فروشگاهی هیدشاپ HYDSHOP ( اینجا ) مراجعه کنید.

 

پمپ پره‌ای ویکرز VICKERS

پمپ پره‌ای ویکرز VICKERS

 


آشنایی با پمپ پره‌ای ویکرز VICKERS

سری V


معرفی پمپ 25V شرکت ایتون ویکرز EATON VICKERS

پمپ هیدرولیک ویکرز VICKERS با کد 25V سایزهای 10 – 12 – 14 – 17 – 21 گالن را دارا  میباشد

کوپل شدن پمپ ویکرز 25V با الکتروموتور یا دیزل‌ژنراتورهای مختلف از لحاظ سرعت چرخش خروجی مختلفی از نظر لیتراژ به ما خواهد داد.

                  Displacement (CC) * Revolutions (rpm) / 1000 =  Liter

در سرعت چرخش 1500 دور در دقیقه :

25V 10 @ 1500RPM → 40 LITER

25V 12 @ 1500RPM → 58 LITER

25V 14 @ 1500RPM → 76 LITER

25V 17 @ 1500RPM → 82 LITER

25V 21 @ 1500RPM → 100 LITER

 

طبق کاتالوگ ارایه شده برای پمپ کارتریجی 25V توسط کمپانی ویکرز آمریکا ، ماکزیمم فشار قابل تحمل این پمپ 197 BAR بار و فشار دائم آن 172 بار BAR  میباشد.

برای  دریافت اطلاعات تکمیلی و مشخصات پمپ و دریافت کاتالوگ پمپ به بخش فروشگاهی هیدشاپ ( اینجا کلیک کنید ) مراجعه کنید.

 


معرفی پمپ 35V شرکت ایتون ویکرز EATON VICKERS

پمپ هیدرولیک ویکرز VICKERS با کد 35V سایزهای 25 – 30 – 35 – 38 گالن را دارا  میباشد

کوپل شدن پمپ ویکرز 35V با الکتروموتور یا دیزل‌ژنراتورهای مختلف از لحاظ سرعت چرخش خروجی مختلفی از نظر لیتراژ به ما خواهد داد.

                  Displacement (CC) * Revolutions (rpm) / 1000 =  Liter

در سرعت چرخش 1500 دور در دقیقه :

35V 25 @ 1500RPM → 121 LITER

35V 30 @ 1500RPM → 145 LITER

35V 35 @ 1500RPM → 168 LITER

35V 38 @ 1500RPM → 181 LITER

 

طبق کاتالوگ ارایه شده برای پمپ کارتریجی 35V توسط کمپانی ویکرز آمریکا ، ماکزیمم فشار قابل تحمل این پمپ 197 BAR بار و فشار دائم آن 172 بار BAR  میباشد.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی و مشخصات پمپ و دریافت کاتالوگ پمپ به بخش فروشگاهی هیدشاپ ( اینجا کلیک کنید ) مراجعه کنید.

 


معرفی پمپ 45V شرکت ایتون ویکرز EATON VICKERS

پمپ هیدرولیک ویکرز VICKERS با کد 45V سایزهای  42 – 45 – 50 – 60  گالن را دارا  میباشد

کوپل شدن پمپ ویکرز 45V با الکتروموتور یا دیزل‌ژنراتورهای مختلف از لحاظ سرعت چرخش خروجی مختلفی از نظر لیتراژ به ما خواهد داد.

                  Displacement (CC) * Revolutions (rpm) / 1000 =  Liter

در سرعت چرخش 1500 دور در دقیقه :

45V 42 @ 1500RPM = 207 LITER

45V 45 @ 1500RPM = 220 LITER

45V 50 @ 1500RPM = 243 LITER

45V 60 @ 1500RPM = 289 LITER

 

طبق کاتالوگ ارایه شده برای پمپ کارتریجی 45V توسط کمپانی ویکرز آمریکا ، ماکزیمم فشار قابل تحمل این پمپ 197 BAR بار و فشار دائم آن 172 بار BAR  میباشد.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی و مشخصات پمپ و دریافت کاتالوگ پمپ به بخش فروشگاهی هیدشاپ ( اینجا کلیک کنید ) مراجعه کنید.

 سری VQ

سری VQ

سری VQ


معرفی پمپ 25VQ شرکت ایتون ویکرز EATON VICKERS

پمپ هیدرولیک ویکرز VICKERS با کد 25VQ سایزهای 10 – 12 – 14 – 17 – 21 گالن را دارا  میباشد

کوپل شدن پمپ ویکرز 25VQ با الکتروموتور یا دیزل‌ژنراتورهای مختلف از لحاظ سرعت چرخش خروجی مختلفی از نظر لیتراژ به ما خواهد داد.

                  Displacement (CC) * Revolutions (rpm) / 1000 =  Liter

در سرعت چرخش 1500 دور در دقیقه :

25VQ 10 @ 1500RPM → 40 LITER

25VQ 12 @ 1500RPM → 58 LITER

25VQ 14 @ 1500RPM → 76 LITER

25VQ 17 @ 1500RPM → 82 LITER

25VQ 21 @ 1500RPM → 100 LITER

 

طبق کاتالوگ ارایه شده برای پمپ کارتریجی 25VQ توسط کمپانی ویکرز آمریکا ، ماکزیمم فشار قابل تحمل این پمپ 210 BAR بار و فشار دائم آن 197 بار BAR  میباشد.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی و مشخصات پمپ و دریافت کاتالوگ پمپ به بخش فروشگاهی هیدشاپ ( اینجا کلیک کنید ) مراجعه کنید.

 


معرفی پمپ 35VQ شرکت ایتون ویکرز EATON VICKERS

پمپ هیدرولیک ویکرز VICKERS با کد 35VQ سایزهای 25 – 30 – 35 – 38 گالن را دارا  میباشد

کوپل شدن پمپ ویکرز 35VQ با الکتروموتور یا دیزل‌ژنراتورهای مختلف از لحاظ سرعت چرخش خروجی مختلفی از نظر لیتراژ به ما خواهد داد.

                  Displacement (CC) * Revolutions (rpm) / 1000 =  Liter

در سرعت چرخش 1500 دور در دقیقه :

35VQ 25 @ 1500RPM → 121 LITER

35VQ 30 @ 1500RPM → 145 LITER

35VQ 35 @ 1500RPM → 168 LITER

35VQ 38 @ 1500RPM → 181 LITER

 

طبق کاتالوگ ارایه شده برای پمپ کارتریجی 35VQ توسط کمپانی ویکرز آمریکا ، ماکزیمم فشار قابل تحمل این پمپ 210 BAR بار و فشار دائم آن 197 بار BAR  میباشد.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی و مشخصات پمپ و دریافت کاتالوگ پمپ به بخش فروشگاهی هیدشاپ ( اینجا کلیک کنید ) مراجعه کنید.

 


معرفی پمپ 45VQ شرکت ایتون ویکرز EATON VICKERS

پمپ هیدرولیک ویکرز VICKERS با کد 45VQ سایزهای  42 – 45 – 50 – 60  گالن را دارا  میباشد

کوپل شدن پمپ ویکرز 45VQ با الکتروموتور یا دیزل‌ژنراتورهای مختلف از لحاظ سرعت چرخش خروجی مختلفی از نظر لیتراژ به ما خواهد داد.

                  Displacement (CC) * Revolutions (rpm) / 1000 =  Liter

در سرعت چرخش 1500 دور در دقیقه :

45VQ 42 @ 1500RPM = 207 LITER

45VQ 45 @ 1500RPM = 220 LITER

45VQ 50 @ 1500RPM = 243 LITER

45VQ 60 @ 1500RPM = 289 LITER

 

طبق کاتالوگ ارایه شده برای پمپ کارتریجی 45VQ توسط کمپانی ویکرز آمریکا ، ماکزیمم فشار قابل تحمل این پمپ 210 BAR بار و فشار دائم آن 197 بار BAR  میباشد.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی و مشخصات پمپ و دریافت کاتالوگ پمپ به بخش فروشگاهی هیدشاپ ( اینجا کلیک کنید ) مراجعه کنید.

 


آشنایی با پمپ پره‌ای ایتون ویکرز EATON VICKERS