تغییر جهت پمپ پره‌ای

ببینید : 

در ویدیو زیر نحوه تغییر جهت چرخش یک پمپ پره‌ای (کارتریجی) را مشاهده می‌کنید:

این تغییر برای همخوانی جهت چرخش پمپ هیدرولیک با الکتروموتور یا دیزل‌ژنراتور انجام می‌شود.