فرمول پمپ هیدرولیک

دهش پمپ به روش های  زیر قابل محاسبه میباشد :

فرمول پمپ هیدرولیک

ابتدا توجه داشته باشید که :

  • حجم تحویلی با توجه به سرعت و فشار میباشد  : به عنوان مثال 5 لیتر در دقیقه در 200 بار و 1000 دور در دقیقه

 

  • حجم جابجایی در هر بار گردش پمپ میباشد . به عنوان مثال 1.5 اینچ مکعب یا 100 سی سی در هر دور . این مقدار تئوری بوده و در عمل چنین نخواهد بود.

 

  • مجموعه ای از منحنی‌ها که مقدار دهش را در سرعت ها و فشارهای مختلف بدست میدهد.

 

  • حجم مایع تحویلی از پمپ در صورت فرسایش آن کاهش پیدا خواهد کرد.

 

  • و یادآوری این نکته ضروری است که پمپ وظیفه ایجاد دبی را دارد و ایجاد فشار نمی‌کند  ( فقط بدنه پمپ باید تحمل فشار مورد نظر را داشته باشد)

 

 فرمول پمپ هیدرولیک  :

حجم جابجایی تئوری = Dp × np

که در فرمول بالا

Dp =  (displacement) حجم جابجایی پمپ در هر دور

np =  (سرعت چرخش پمپ (با توجه به سرعت چرخش الکتروموتور یا دیزل ژنراتور


 

گشتاور ورودی تئوری = (Dp * Pp) ÷ ( 2π )

Pp = افزایش فشار

 


 

برای محاسبه توان الکتروموتور مورد استفاده پمپ میتوان از رابطه زیر استفاده نمود :

 

Pw = ( Q × p ) ÷ ( 600 × ȷtot ) 

که در فرمول بالا :

Pw = توان الکتروموتور (KW)

Q = دبی پمپ (Lit/min)

p = فشار (bar)

ȷtot = راندمان کل

 

برای آشنایی بیشتر با مسائل فنی و  پمپ های موجود در بازار ایران بخش پمپ های هیدرولیک در فروشگاه هیددشاپ مراجعه کنید ( اینجا کلیک کنید)

پمپ دنده ای ( اینجا کلیک کنید)

پمپ پره ای ( اینجا کلیک کنید)

پمپ پیسنوتی ( اینجا کلیک کنید)

پمپ دستی ( اینجا کلیک کنید)