خنک کن

مبدل حرارتی سیال هیدرولیک

سری 301 با مشخصات زیر:

طول نهایی : 58cm

قطر پوسته : 4inch

پورت روغن : 30cm

پورت آب : 20cm