ریلیف ولو ویکرز DGMC3

سری DGMCسایز 1/4 

تقسیم‎بندی فشار کاری 50 تا 350 بار

سایزهای  (1/4) – (3/8) 

نصب در سیستم بصورت زیر شیری