ریلیف ولو ویکرز dgmc5

سری dgmc سایز 3/8

تقسیم‎بندی فشار کاری 50 تا 350 بار

سایزهای  (1/4) – (3/8) 

نصب در سیستم بصورت زیر شیری