شیر دستی هیدرولیک

دارای تک دسته فرمان

سایز 1.1/4 اینچ

قابلیت فنری و قفلی بودن