شیر تک دسته هیدرولیک ( یک دسته سلکتوری )

فروش و تامین انواع شیر تک لیور هیدرولیک ( دارای یک دسته فرمان )

بررسی ، انتخاب ، فروش و تامین انواع شیرهای کنترل جهت دستی در سایزهای مختلف

اتنخاب شیر تک دسته هیدرولیکی بر اساس :

• در سایزهای (3/8) | (1/2) | (3/4) | (1.1/4) ⇐ (انتخاب سایز بر اساس دبی عبوری از شیر)

• حالت یک تکه یا همان یکپارچه  و یا حالت بلوکی ( ماژولار )

• دسته‌های فرمان شیر بصورت قفلی و فنری

• تعیین بیشینه فشار سیستم هیدرولیکی

برای خرید ولو دستی هیدرولیک با اطلاع از بیشینه و کمینه دبی و فشار سیال عبوری و همچنین نوع فرمان و عملکرد شیر و یک تکه یا ماژولار بودن ، درخواست خود را ارسال نمایید.


شیر تک دسته هیدرولیک (یک دسته)