شیر دستی هیدرولیک

دارای دو دسته فرمان

سایز 3/4 اینچ

قابلیت فنری و قفلی بودن