شیر دستی هیدرولیک

دارای سه دسته فرمان

سایز  3/4 اینچ

قابلیت فنری و قفلی بودن