شیر سه دسته هیدرولیک ( سلکتوری )

فروش و تامین انواع شیر سه لیور هیدرولیک ( دارای سه دسته فرمان )

بررسی ، انتخاب ، فروش و تامین انواع شیرهای کنترل جهت دستی در سایزهای مختلف

اتنخاب شیر سه دسته هیدرولیکی بر اساس :

• در سایزهای (3/8) | (1/2) | (3/4) | (1.1/4) ⇐ (انتخاب سایز بر اساس دبی عبوری از شیر)

• حالت یک تکه یا همان یکپارچه  و یا حالت بلوکی ( ماژولار )

• دسته‌های فرمان شیر  بصورت قفلی و فتری

• تعیین بیشینه فشار سیستم هیدرولیکی

برای خرید ولو دستی هیدرولیک با اطلاع از بیشینه و کمینه دبی و فشار سیال عبوری و همچنین نوع فرمان و عملکرد شیر و یک تکه یا ماژولار بودن ،  درخواست خود را ارسال نمایید.


شیر سه دسته هیدرولیک