شیر دستی هیدرولیک

دارای سه دسته فرمان

سایز 1/2 اینچ

قابلیت فنری و قفلی بودن