هیدروموتور استافا HMC030

سایز 000 سی‌سی CC

شافت تک‌خار