هیدروموتور استافا HMC080

سایز 000 سی‌سی CC

شافت تک‌خار