هیدروموتور استافا HMC045

سایز 000 سی‌سی CC

شافت تک‌خار