هیدروموتور استافا HMC125

سایز 000 سی‌سی CC

شافت تک‌خار