هیدروموتور استافا HMC200

سایز 000 سی‌سی CC

شافت تک‌خار