هیدروموتور استافا HMC325

سایز 000 سی‌سی CC

شافت تک‌خار