هیدروموتور اینترموت NHM3

طراحی ایتالیا

در سایز‌های (سی‌سی) : 

 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400

شافت تکخار و هزارخار