هیدروموتور دانفوس OMH

هیدروموتور اوربیتالی زاور دانفوس 

از سایز 50 تا 375 سی‌سی

دو پیچ – شافت 25mm

ساخت دانمارک