هیدروموتور دانفوس OMP

هیدروموتور اوربیتالی زاور دانفوس 

از سایز 50 تا 400 سی‌سی

شافت خروجی تک‌خار : 25 میلیمتر

ساخت دانمارک