هیدروموتور دانفوس OMS

هیدروموتور اوربیتالی زاور دانفوس 

از سایز 80 تا 500 سی‌سی

چهار پیچ – شافت 32mm

ساخت دانمارک