هیدروموتور دانفوس OMT

هیدروموتور اوربیتالی زاور دانفوس 

از سایز 160 تا 500 سی‌سی

چهار پیچ – شافت 40mm

ساخت دانمارک