هیدروموتور دانفوس OMV

هیدروموتور اوربیتالی زاور دانفوس 

از سایز315 تا 800 سی‌سی

چهار پیچ – شافت 50mm

ساخت دانمارک