رکسروت لوگو REXROTH LOGO

هیدروموتور  رکسروت A2FM

هیدروموتور سرکج  پیستونی A2FM سایز 32

بیشینه گشتاور 204 نبوتن متر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 400 بار

فشار دایم هیدرولیکی 350 بار