رکسروت لوگو REXROTH LOGO

هیدروموتور  رکسروت A2FM

هیدروموتور سرکج  پیستونی A2FM سایز 45

بیشینه گشتاور 290 نبوتن متر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 400 بار

فشار دایم هیدرولیکی 350 بار