رکسروت لوگو REXROTH LOGO

هیدروموتور رکسروت A6VE

هیدروموتور سرکج  پیستونی A6V سایز 250

دبی متغیر با ساختار  Bent axis design

بیشینه گشتاور 1391 نبوتن متر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 400 بار

فشار دایم هیدرولیکی 350 بار