رکسروت لوگو REXROTH LOGO

هیدروموتور رکسروت A6VE

هیدروموتور سرکج  پیستونی A6VE سایز 80

دبی متغیر با ساختار  Bent axis design

بیشینه گشتاور 509 نبوتن متر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 450 بار

فشار دایم هیدرولیکی 400 بار