پمپ بوش رکسروت AZPB

پمپ دنده‌ای بوش رکسروت آلمان

پمپ با بدنه آلومینیومی