پمپ بوش رکسروت AZPF

پمپ دنده‌ای بوش رکسروت آلمان

پمپ با بدنه آلومینیومی