پمپ بوش رکسروت AZPG

پمپ دنده‌ای بوش رکسروت آلمان

پمپ با بدنه آلومینیومی