پمپ بوش رکسروت AZPJ

پمپ دنده‌ای بوش رکسروت آلمان

پمپ با بدنه آلومینیومی