پمپ بوش رکسروت AZPN

پمپ دنده‌ای بوش رکسروت آلمان

پمپ با بدنه آلومینیومی