پمپ دنده ای بوندیولی BONDIOLI

پمپ هیدرولیک با بدنه آلومینیومی

سری HPL دوبل شده باهم

ساخت ایتالیا