پمپ رکسروت A10VO71

پمپ پیستونی دبی متغیر

حجم جابجایی : 71 سی‌سی

1500RPM @ لیتر : 106

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار BAR

فشار کاری دائم : 280 بار BAR