پمپ بوش رکسروت A2FO

پمپ هیدرولیک پیستونی A2FO سری 05

در 1500 دور :7/5 لیتر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 350 بار

فشار دایم هیدرولیکی 300 بار