پمپ بوش رکسروت A2FO

پمپ هیدرولیک پیستونی A2FO سری 12

پمپ دبی ثابت و سرکج BOSCH REXROTH

در 1500 دور :18 لیتر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 450 بار

فشار دایم هیدرولیکی 400 بار