پمپ بوش رکسروت A8VO

پمپ هیدرولیک پیستونی A8VO سایز 107

پمپ دبی متغیر و  صفحه خمیده BOSCH REXROTH

در 1500 دور : 160 لیتر

ماکزیمم فشار هیدرولی:ک 400 بار

فشار دائم هیدرولیکی: 350 بار