پمپ بوش رکسروت A8VO

پمپ هیدرولیک پیستونی A8VO سایز 80

پمپ دبی متغیر و  صفحه خمیده BOSCH REXROTH

در 1500 دور : 120 لیتر

ماکزیمم فشار هیدرولیک: 400 بار

فشار دایم هیدرولیکی 350 بار