پمپ پارکر F1

پمپ پیستونی سرکج پارکر F1

انواع مدل‌های 

F1 25 | F1 41 | F1 51

F1 81 | F1 101

ماکزیمم فشار هیدرولیک : 400 بار