پمپ یوکن PV2R12

پمپ پره ای دوبل یوکن YUKEN

ساخت ژاپن

در کارتریج کوچک سایزهای : (سی‌سی CC)

6 – 8 – 10 – 12- 14- 17 – 19 – 23 – 25 – 31

در کارتریج بزرگ سایزهای : (سی‌سی CC)

76  – 96 – 116


 کارتریج کوچک @ 1500 دور : ( لیتر Liter)

9 | 12| 15 | 18| 21 | 25 | 28 | 34 | 37 | 46

 کارتریج بزرگ @ 1500 دور : ( لیتر Liter)

114 | 144 | 174

کارتریج سه 3 تکه

ماکزیمم فشار هیدرولیک : 210 بار BAR