کارتریج پمپ پره‌ای ایتون ویکرز

سری 20VQ مدل‌های :

2 – 5 – 8 – 9 – 11 – 12 – 14  گالن

کارتریج سه 5 تکه 

ماکزیمم فشار هیدرولیک : 210 بار BAR