کارتریج پمپ پره‌ای ایتون ویکرز

سری 25V مدل‌های :

 21- 17 – 12 – 10  گالن

کارتریج سه 3 تکه 

ماکزیمم فشار هیدرولیک : 197 بار BAR