کارتریج پمپ پره‌ای ایتون ویکرز

سری 25VQ مدل‌های :

 21- 17 – 12 – 10  گالن

کارتریج سه 5 تکه 

ماکزیمم فشار هیدرولیک : 210 بار BAR