کارتریج پمپ پره‌ای ایتون ویکرز

سری 35VQ مدل‌های :

38- 35 – 30 – 25  گالن

کارتریج سه 5 تکه 

ماکزیمم فشار هیدرولیک : 210 بار BAR