گیربکس بونفیلیولی

Bonfiglioli ساخت ایتالیا

گیربکس خورشیدی 

L = Linear (مستقیم یا صاف) | R = Right angle (گیربکس 90درجه)

سری 300 بونفیلیولی

از 1.000Nm تا 1.100.000Nm

قابل کوپل با الکتروموتور و هیدروموتور